Projekt je realizován za podpory HMP,
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 7

Co je to Zastupitelstvo mladých v Praze 7?

Zastupitelstvo mladých je nově vznikající projekt pro žáky a studenty pod taktovkou Prahy 7 a Mladých občanů. Snahou je vytvořit pravidelně se scházející skupinu mladých a aktivních lidí, kteří se zajímají o své okolí a chtějí svět měnit k lepšímu.

Zastupitelstva existují dvě – žákovské (pro žáky základních škol) a studentské (pro studenty středních škol) a zapojit se do nich může každý, kdo v Praze 7 bydlí nebo chodí do školy. Každé Zastupitelstvo pro žáky do 14 let se schází každý druhý čtvrtek v 15:00-16:30. Zastupitelstvo pro starší se schází každou druhou středu v 17:00-18:30. Cílem není studenty svírat do formálních struktur nebo jim direktivně říkat, čemu a jak se mají věnovat. Naopak, pomocí mladých a vyškolených lektorů budou vedeni k samostatnosti, kreativitě, komunikaci a komplexnímu myšlení a plánování.

Mladí zastupitelé si budou za asistence lektorů přicházet s vlastními projekty, které si postupně vypracují a sami zrealizují. Náplň projektů bude téměř libovolná, může se jednat o projekty komunitní, sportovní, umělecké, vzdělávací nebo jakékoliv jiné, měly by se jen jakkoliv týkat Prahy 7. Studentům bude dán i rozpočet, se kterým si budou sami hospodařit.

V horizontu několika měsíců se počítá také se zvolením studentského starosty z řad zapojených studentů. Tento starosta by měl koordinovat činnost zastupitelstva, dohlížet na projekty a komunikovat s městskou částí Praha 7. Postupem času se tak celé Zastupitelstvo přirozeně formalizuje a bude tvořit instituci reprezentující hlas mladých lidí v Praze 7. Pro studenta může být účast ve studentském zastupitelstvu přínosná z mnoha důvodů. Naučí se konstruovat plány, prosazovat svůj názor, vést projekt, ale třeba i umět dělat kompromisy a delegovat práci. Kromě toho se naučí, že má smysl být aktivní, koukat kolem sebe a nebát se dělat pozitivní změny.

Přidej se!

Vyzkoušej si připravit vlastní projekt, prosadit ho a následně celý zrealizovat. K ruce budeš mít mladé vyškolené lektory, kteří tě budou po celý rok provázet a ukazovat, čím vším je možné obohatit prostředí, ve kterém žiješ. Díky podpoře ze strany Prahy 7, vlastnímu rozpočtu, kterým bude Zastupitelstvo mladých disponovat a zkušeným lektorům budou Tvoje skvělé nápady (a nápady Tvých kamarádů) o mílový krok blíž realizaci.

Jdu do toho! Jak?

Projekt už sice odstartoval, ale dveře novým účastníkům máme otevřeny celoročně. Pokud tě projekt láká, neváhej a zapoj se skrze registraci pod tímto odkazem, ideálně nám i napiš na email zastupitelstvo-mladych@mladiobcane.cz, abychom ti sdělili informace o nejbližším setkání. Scházíme se obyvkle jednou za 2 týdny ve Vodárenské věži na Letné (studenti ve věku 14-19 let ve středy v 17:00-18:30 a žáci ve věku do 14 let ve čtvrtky v 15:00-16:30).

Partneři